Läheisviestintään

Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään tarkoitettu alusta. Se tarjoaa mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa Sävelsirkun kautta.

Sävelsirkku Läheisviestintää pilotoitiin TEMPO-hankkeessa useissa palvelukodeissa

Palvelukodeissa huomattiin tervehdysten tuovan iloa ja herättävän ikääntyneet kertomaan oma-aloitteisemmin ja enemmän tervehdysten aiheista. Läheisviestinnän palvelukehitystä jatketaan yhdessä asiakkaittemme kanssa. Kehityshankkeen palautteiden mukaan palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisen läsnäolosta joka päivä. Osapuolet voivat ajasta ja paikasta riippumatta lähettää palvelun kautta tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita, kuvia ja toiminnallisia yhdistelmiä. Palvelu on toteutettu Sentinan pilvipalveluna.

Hoivakodin henkilökunnan kannalta hyödyllisenä pidettiin:

- Helpotti työtä – helpompi ottaa tervehdyksen sisältö puheenaiheeksi​
- Jatkuvasti uutta materiaalia täydentämään jo olemassaolevaa​
- Persoonalliset aiheet​
- Oppii tuntemaan omaiset eri tavalla kuin ennen ja myös niitä omaisia, jotka eivät ole niin usein käymässä​
- Iloiset asiakkaat ovat mukavampia vastaanottavaisempia​
- Oma vuorovaikutushetki hoidettavan kanssa, helppo ja nopea

Henkinen koti on läheisten luona!

Pyydä lisätietoa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram