Sävelsirkku on edelläkävijä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien sisältöpalvelujen tarjonnassa. Alun perin Vanhustyön keskusliiton kanssa tuotettua menetelmää on tutkittu ja kehitetty jo yli 20 vuotta. Palvelu yhdistää nykyisin sisällöt, päivittäiset työmallit ja seurantatyökalut. Sävelsirkku on suunnitelmallinen tapa toimia, joka tuo hyvän hoivan näkyväksi.  

VAIKUTTAVIIN KOHTAAMISIIN

Sävelsirkku tuo joka päivä vaihtuvat, monipuoliset sisällöt kuntouttavaan ja kulttuuriseen toimintaan. Menetelmän keskiössä on eletty elämä ja ihmisten kohtaaminen kasvokkain. Sävelsirkusta löytyvät myös työvälineet, joilla Sävelsirkun käyttäjät voivat itse osallistua sisällön tuottamiseen muistoillaan.

MUSIIKKI, KUVAT, PELIT, LIIKUNTA JA MUISTELU SAMALTA ALUSTALTA

Sävelsirkun selainpohjainen käyttöliittymä toimii tietokoneilla, televisiolla ja mobiililaitteilla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin. Sävelsirkun musiikkiarkisto on ainutlaatuisen laaja. Se soveltuu käytettäväksi hoidon osana esimerkiksi tunnetilojen säätelyyn, rauhoittumiseen tai virkistykseen.
ASUMISPALVELUIHIN
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen laadukkaasti lyhyelläkin valmisteluajalla.  Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, henkilökunnan työn palkitsevuutta sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Menetelmässä korostuu tunnemuistin aktivoiminen ja henkilökunnan keskeinen rooli vuorovaikutuksen synnyttämisessä.
Lue lisää
PÄIVÄTOIMINTAAN
Sävelsirkkuun on kehitetty ohjaustoimintoja varten oma suunnittelutyökalu, josta löytyy valmiita sisältöehdotuksia, kalenteritoiminto ja viikko-ohjelmat. Sentinan pilvipalvelun avulla mahdollistetaan myös yhteistyö ja laadukkaiden suunnitelmien jakaminen eri päivätoiminnan yksiköiden välillä. Kokemusten mukaan Sävelsirkku auttaa ohjaajia keskittymään täysipainoisesti kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. 
Lue lisää
LÄHEISVIESTINTÄÄN
Kehitämme Sävelsirkku Läheisviestintää  hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen yhteydenpitoon. Omaiset voivat lähettää palvelun avulla tervehdyksiä ja saada tietoa läheisen osallistumisesta kuntoutumista ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 
Ota yhteyttä
KOTIHOITOON
Kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin suunniteltu Sävelsirkku Kotihoito kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelu tukee fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja sujuvoittaa työprosessia kotihoidossa.
Lue lisää

TUTKITUSTI VAIKUTTAVA

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Sävelsirkun vaikuttavuutta on tutkittu useissa eri hankkeissa ja lukuisissa opinnäytetöissä. 

HYVÄ HOIVA NÄKYVÄKSI

Sävelsirkku on suunnitelmallinen tapa toimia hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen. ​Palvelumme tuo päivittäiset työmallit laadukkaisiin kohtaamisiin. Järjestelmä kerää talteen tiedon tehdystä toiminnasta tiedolla johtamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Ajankohtaista

Musiikki muistin tukena

14.9.2023
Musiikki, ikääntyminen ja kuntoutus -tutkimusryhmä tarkastelee Musiikin muistijäljillä (MuMu) -hankkeessa musiikin herättämien tunteiden ja muistojen yhteyksiä sekä niihin liittyviä aivotoimintoja muistisairauksissa. Sävelsirkusta rakennettiin tutkimusväline: loimme sen mittavasta musiikkikirjastosta kansanlauluja ja 1950–80-lukujen hittejä sisältävän soittolistan kuuntelukokeisiin. Sentinan osallisuus muissa hankkeissa, kuten Musiikkitahto -toiminnassa, tukee tietovarantomme kasvamista ja konkreettista soveltamista.
Lue lisää
"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram