Sävelsirkku i boendeservice

Sävelsirkku föder känslor av glädje och livsbejakande hos brukarna och personalen, samt ger verktyg för ledningen.
De inneboende

Med Sävelsirkkumetoden erbjuds de äldre meningsfulla aktiviteter varje dag. Minnesträning genom bekanta och känslomässigt betydelsefulla samtalsämnen, som diskuteras med gruppen och personalen. Sävelsirkku skapar gemenskap, trivsel och förväntningar inför morgondagen.
Vårdpersonalen

Sävelsirkku är ett verktyg som låter dig fokusera fullt ut på mötet. Effekterna av det arbete som gjorts återspeglas i invånarnas förmåga att agera, i deras humör och i deras samarbetsvillighet. Invånare med beteendemässiga symptom kan lindras genom lugnande program som en strävan till läkemedelsfri vård.
Ledningen

Sävelsirkku förverkligar LEAN-tänket som syftar till att tillfredställa kunderna, förbättra verksamhetens kvalitet och använda resurserna rätt. Med Sävelsirkku gör man kunskapen, planeringsarbetet och materialet tillgängliga i enheternas vardagsrum, utan att binda upp resurser i varje enhet varje dag.
Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki
2590313-4
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram