Kotihoitoon

UUTTA!
Sävelsirkusta palvelumuotoiltiin kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin soveltuva versio Toimiva kotihoito Lappiin kärkihankkeessa. Sirkku-palvelun avulla on mahdollista muuttaa kotihoidon toimintatapoja ja käytänteitä siten, että ne tukevat fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta ja päivittäin vaihtuvat sisällöt helpottavat merkityksellisten kohtaamisten toteuttamisessa.


Toimiva kotihoito Lappiin -kärkihankkeen käyttäjäkysely (Lapin Yliopisto 2018)

Vastaajista 90 % mielestä Sävelsirkun käyttö onnistui herättämään keskustelua usein tai aina

Yli 80% kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että Sävelsirkun käyttö vaikutti positiivisesti asiakkaiden vireystilaan

Noin 90% vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat oppineet uusia asioita asiakkaista Sävelsirkun ohjelmien käytön avulla ja noin 68 % koki ymmärtävänsä toista sukupolvea paremmin

 

Muistoista voimaa tulevaan päivään!


Miten Sirkkua käytetään kotihoidon ja -kuntoutuksen osana