Sävelsirkku on tutkittu ja testattu palvelukonsepti.

Musiikin vaikutuksista ihmismieleen tiedetään nykyisin jo paljon. Tulokset näkyvät päivittäin asukasyhteisöissä, myös hyvin huonokuntoisten ihmisten elämän virkistäjänä, lohduttajana tai toimintaan aktivoijana.

Tälle sivulle on koottu raportteja Sävelsirkku-menetelmän vaikutuksesta hyvinvointiin sekä tutkimustietoa äänen vaikutuksesta aivoihin sekä ihmisen henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin.

Muualla sanottua:

Inhimilliseen elämään kuuluu luonnostaan menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Menneisyys nähdään usein masentavasti menetettynä. Logoterpiassa nähdään asia valoisammin: menneisyydessä kaikki on jo toteutunut ja tallessa. Mitä olen saanut, kokenut ja tehnyt, se pysyy totena. Menneisyydessä on monenlaista hyvää, mutta myös raskasta niin faktoina, kokemuksina kuin tekoinakin. Niitä ei voi enää nykyhetkessä poistaa, mutta omaa suhtautumistaan niihin voi korjata.

Pirjo Möller

Logoterapia 2012

Muualla sanottua:

Muistelemisen tarve voimistuu, kun elämä lähestyy loppuaan; haluamme tehdä elämästämme järjellisen kokonaisuuden. Eräs tapa soputua muistin ja voimien heikkenemiseen on juuri muistella sitä aikaa, jolloin oli vielä voimissaan.

Hohenthal-Antin

Muistellaan 2013

Muualla sanottua:

It has long been thought that music plays an important role in creating a sense of community, especially in small scale societies. One mechanism by which it might do this is through the endorphin system. We show that singing and dancing trigger endorphin release and increased post-activity pain tolerance in contexts where merely listening to music and low energy musical activities do not.

Robin I M Dunbar

Performance of Music Elevates Pain Threshold and Positive Affect: Implications for the Evolutionary Function of Music. Journal of Evolutionary Psychology, 2012 Univeristy of Oxford

Muualla sanottua:

Kognitiivisten vaikutusten lisäksi muisteluryhmillä on havaittavissa myös sosioemotionaalisia vaikutuksia, mikä selittyy omaelämänkertatapahtumien persoonallisuutta eheyttävästä ja jatkuvuutta tuottavasta vaikutuksesta.

Bruner, 1990

Muualla sanottua:

Regular musical leisure activities can have long-term cognitive, emotional, and social benefits in mild/moderate dementia and could therefore be utilized in dementia care and rehabilitation.

Linkki raporttiin

Teppo Särkämö

PhD, MA

Laulaminen virkistää dementiaa sairastavan muistia ja kohentaa mielialaa etenkin dementian alkuvaiheissa, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty tutkimus. Näyttää siltä, että musiikkia voitaisiin käyttää laajalti dementian hoidossa ja kuntoutuksessa…

linkki STT info:n artikkeliin, pdf

linkki STT info:n artikkeliin, web

Teppo Särkämö

PhD, MA, Helsingin yliopisto,

Vanhusten mieliala ja vireystila kohosivat erityisesti kertavaikutuksina, ja pitemmällä aikavälillä tietojen ja taitojen palautumisen myötä havaittiin myös pysyvämpää mielialan muutosta ja aktiivisuuden lisääntymistä.

Merja Saarela

Ajan Aalloilla kehittämisprojekti, tutkimustiivistelmä

Sävelsirkun vaikuttavuus palvelun laatuun koettiin, että voidaan antaa laadukasta ja virikkeellistä tukea asiakkaiden arkeen. Sävelsirkun monipuolisten ohjelmien takia pystyttiin palvelemaan erilaisia asiakkaita.Työntekijät olivat saaneet Sävelsirkun avulla lisää mahdollisuuksia tehdä asiakkaiden arjesta virikkeellisempää.

Katri Mielonen

Sosionomi, ”Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Opinnäytetyö, Laurea 2016

Jokaiselle on tärkeää, että saamme elää arkea, jonka koemme mielekkäänä. Mielekkyys tulee kokemuksesta, että elämä on arvokasta – arki on elämisenarvoista.

Anna-Maija Ruhanen

TtM, KM,Logoterapeutti, Sävelsirkulla mielekkääseen arkeen – logoterapeuttinen näkökulma

Puhumattoman asukkaan omainen liittyi pyydettäessä joukkoomme ja hän oli tuokiosta oikein mielissään. Hän löysi monta uutta jutunjuurta ja yhteistä muisteltavaa hiljaisen äitinsä kanssa, joka oli kuitenkin selvästi silmillään mukana keskustelussa. Omaiselle oli myös tärkeätä päästä avaamaan äitinsä muistoja ja historiaa meille hoitajillekin, koska kommunikaatio muuten oli niin rajallista.

Tiina Sitomaniemi

Sävelsirkun siivillä, HAMK 2014

Residents have something to look forward to during the day.

Dr. Adrian North

EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY

 

Sävelsirkusta tehdyt tutkimukset

SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA

Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa. Vanhustyön koulutusala, Geronomi (AMK) Greetta Raappana ja Kirsi Valli opinnäytetyö

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa toteutettiin yhdessä Keminmaan kunnan, Posti Kotipalveluiden ja Sentina Oy:n kanssa pilotti, jossa kokeiltiin Sävelsirkku-verkkopalvelua kotikuntoutuksen välineenä. http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kotikuntoutus/ajankohtaista

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö

Onnistu muutoksessa, Tradenomi (AMK) Mari Haapalan opinnäytetyö

Ajan Alloilla kehittämisprojekti, Merja Saarelan tutkimustiivistelmä

EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY

Sävelsirkku-konsepti kulttuurisesti suuntautuvan gerontologisen sosiaalityön välineenä. Opinnäytetyö, Diakonia -ammattikorkeakoulu

Mara-hanke Palmenia

Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä
InnoÄäni-projektin loppuraportti

Sävelsirkku-konsepti kulttuurisesti suuntautuvat gerontologisen sosiaalityön välineenä. Raportti

Ohjaustoiminnan prosessit ja toteutus, Sävelsirkun siivillä raportti, Tiina Sitomaniemi, HAMK, 2014
Raportti

’’Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Sosionomi Katri Mielosen opinnäytetyö, Laurea 2016. Linkki.

Kyllä mä sisällön itsekin osaan suunnitella” – Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Ohjaustoiminnan Artenomi Siiri Kotajärven opinnäytetyö, HAMK 2016.