Suvi Illman, opinnäytetyö Laurea 2017

Tulosten perusteella Sävelsirkku -menetelmällä on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta usealla eri tavalla. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista antaa asiakkaille valinnan mahdollisuuksia, tukea itsetuntoa sekä antaa kuulluksi...

Suvi Illman, opinnäytetyö 2017

Sävelsirkun käyttö onnistuu herättämään keskusteluja usein tai aina. Tätä mieltä oli 90% kyselyyn vastanneista Sävelsirkun käyttäjistä.Yhteisen toiminnan määrä lisääntyi havaittavasti yli 83% mielestä. Lähes puolet vastaajista raportoi liikerajojen parantuneen...