Sentina kehittää pilvipalveluja edistämään aktiivista arkea ja työn mielekkyyttä sekä sujuvuutta ikääntyneiden palveluketjussa. Palvelumme ovat käytössä asumispalveluissa, päivätoiminnoissa ja kotihoidossa Suomessa, Ruotsissa ja Australiassa.
Sävelsirkku-palvelumme on edelläkävijä hyvinvointia ja kuntoutumista edistävien sisältöpalvelujen tarjonnassa. Se kehitettiin alun perin Vanhustyön keskusliiton kanssa ja menetelmän kehitystyötä on jatkettu jo yli 20 vuotta. Sävelsirkku yhdistää nykyisin sisältöpalvelun, päivittäiset työmallit ja suunnittelutyökalut samalle alustalle. Tuomme asiakkaillemme mahdollisuuden myös hyvän hoivan näkyväksi tekemiseen.

Sävelsirkussa eletty elämä on tärkeä elementti vaikuttaviin kohtaamisiin ikääntyneiden ja heidän hoitajiensa välillä. Palvelu tuo ryhmätoimintaan joka päivä vaihtuvat, monipuoliset ideat ja sisältöehdotukset kuntouttavan ja kulttuurisen toiminnan järjestämiseen. Sävelsirkku-menetelmän keskiössä on ihmisten kohtaaminen kasvokkain.
Lue lisää

MUSIIKKI, PELIT, LIIKUNTA JA MUISTELU SAMALTA ALUSTALTA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN

ASUMISPALVELUIHIN
Sävelsirkku madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteuttamiseen ja mahdollistaa viriketoiminnan järjestämisen lyhyelläkin valmisteluajalla. Palvelun avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, henkilökunnan työn palkitsevuutta sekä kehitetään työn sujuvuutta tavoitteellisesti ja mitattavasti. Helppokäyttöinen palvelu toimii mobiililaitteiden verkkoselaimilla. Monipuolinen ja jatkuvasti uusiutuva sisältö; pelit, liikunnat, muisteluohjelmat, kuvat ja musiikit löytyvät kaikki samalta alustalta. Sävelsirkku on menetelmä, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Äänen avulla tuetaan ja aktivoidaan tunnemuistia sosiaalisen ja aktiivisen arjen luomiseksi.
Lue lisää
PÄIVÄTOIMINTAAN
Sävelsirkkua on käytetty jo pitkään ohjaajien työvälineenä päivätoiminnassa. Sentinan pilvipalvelun avulla mahdollistetaan yhteistyö ja laadukkaiden suunnitelmien jakaminen eri päivätoiminnan yksiköiden välillä ja säästetään aikaa suunnittelutyössä. Kynnys vuorovaikutusta lisäävien tuokioiden pitämiseen madaltuu. Valmiit sisältöehdotukset ja viikko-ohjelmat helpottavat erilaisten ryhmien kohtaamisessa.
Lue lisää
LÄHEISVIESTINTÄÄN
Sävelsirkku Läheisviestintä on hoivakotien, asukkaiden ja omaisten väliseen viestintään kehitetty alusta, joka on toteutettu Sentinan pilvipalveluna. Osapuolet voivat lähettää tervehdyksiä, kuten ääntä, videoita ja kuvia palvelun avulla ajasta ja paikasta riippumatta. Ne tarjoavat mieltä virkistävää ja toimintakykyä tukevaa yhteydenpitoa. Palvelu tuottaa ikääntyneelle iloa ja tunteen läheisten läsnäolosta arjessa ja hoivayhteisölle arvokasta tietoa hyvän hoivan tueksi. Läheisviestinnän kautta omaiset saavat tietoa läheisensä osallistumisesta kuntoutumista ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Lue lisää
KOTIHOITOON
Kotihoidon ja kotikuntouksen tarpeisiin suunniteltu Sävelsirkku Kotihoito kehitettiin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa. Palvelu tukee fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämistä ja sujuvoittaa työprosessia kotihoidossa. Laiteriippumaton digitaalinen palvelualusta on joustava ja helposti käyttöönotettavissa myös yksityisille kotipalvelun tuottajille.

“Se oli aivan semmosta elävää elämää mulla” 89-vuotias mies
Lue lisää

TUTKITUSTI VAIKUTTAVA

Sävelsirkun vaikutus näkyy positiivisesti ikääntyneiden toimintakyvyssä ja mielenvirkeydessä. Asukkaiden levotonta oloa pystytään helpottamaan rauhoittavalla musiikilla ja ohjelmasisällöllä, osana lääkkeetöntä hoitoa. Sävelsirkun käyttäjien mukaan menetelmän avulla on mahdollista tukea muistisairaan osallisuutta ja itsetuntoa sekä antaa kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu useassa eri hankkeessa mm. EU-projektissa Sound Vitamins for the Elderly, Inno-Ääni-projektissa Kustaankartanossa, MARA-hankkeessa Lahdessa, Neloskierre-projektissa Hämeenlinnassa sekä lukuisissa opinnäytetöissä.
Sävelsirkun avulla tuodaan tietoa ja osaamista, jolla tasataan toiminnan laatua. ​Palvelumme tuo läpinäkyvyyttä ja työkaluja tiedolla johtamiseen elämänlaatua parantavassa työssä.
Pyydä meiltä esittely Teamsin-välityksellä.
"Sävelsirkku aktivoi muistia, rikastaa ajatusmaailmaa, lievittää yksinäisyyden kokemusta ja auttaa luomaan yhteyden toisiin ihmisiin."

Ajankohtaista

Luonto lumoaa Sävelsirkussa / Kesän uutiskirje

4.6.2021
Luontoaiheiset äänimaisemat, tietovisat ja kuvapelit ovat aina olleet suosittuja Sävelsirkussa. Lisäsimme nyt Tänään-sivulle päivittäin vaihtuvan luontovideon ja äänimaiseman uuteen Luontohetki-osioon. Hotkunrannan väki Kuusamosta pääsi ensimmäisenä pilotoimaan uutuutta.
Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram