mehiläinen mainiokoti meri / sirpa heilän haastattelu
Mainiokoti Meri, kuvassa Helga ja Sirpa
Mehiläisen Mainiokoti Meri on Raumalla sijaitseva koti, joka tarjoaa tehostettua palveluasumisen palvelua ikääntyneille. Koti on melko uusi, esteetön, kodikas ja tunnelmaltaan rauhallinen. Asukkaat ja henkilökunta ovat tyytyväisiä kodin viihtyisyyteen. Sävelsirkkua kuunnellaan päivittäin ryhmissä ja viriketuokioiden osana. Kullekin päivämäärälle laaditut ajankohtaiset ohjelmat herättävät keskustelua ja muistelua asukkaiden kesken. Viimeisimpänä vertailtiin ja muisteltiin mustekynän kuivauskankaiden tekoa kouluaikana. Lisäksi sitä hyödynnetään omatuokioissa asukkaan ja hoitajan kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa.

Yksikönjohtaja Sirpa Heilä kertoo, että Sävelsirkkuun ollaan tyytyväisiä MainiokotiMeressä. "Asukkaat pitävät Sävelsirkun tarjonnasta todella paljon. Henkilökunta suhtautuu avoimestiuusiin menetelmiin ja he ovat ottaneet Sävelsirkun hyvin käyttöön. Suosittua ovat erityisesti levyraadit ja pelit ja tietysti myös Sävelsirkun monipuolinen musiikkikattaus. Jos Sävelsirkku on jostain syystä hiljaisena, se pyydetään soimaan asukkaiden toimesta," kertoo Heilä.
Sävelsirkku on toimintatapa, joka johdetaan esimerkillä ja säännöllisellä asian esille pidolla. Mainiokoti Meressä Sävelsirkku on hankittu käyttöön kaikkiin ryhmäkoteihin ja käytön merkityksestä puhutaan viikkopalavereissa säännöllisesti. Sävelsirkku on lisäksi merkitty viikko-ohjelmaan. Henkilökunta on osallistunut Sentinan järjestämiin koulutuksiin; kuten myös yksikön johtaja Heilä.
"Kun Sävelsirkun tuntee ja käytön osaa itsekin, on asiaa myös helpompi johtaa," Sirpa Heilä toteaa.

Humana asumispalvelut / Katriina niemelän haastattelu
Sävelsirkun säännöllisellä käytöllä iloa ja toiminnallisuutta ikäihmisten arkeen Humana Asumispalveluissa

Katriina Niemelä, olet toiminut palvelujohtajana ja ollut mukana Sävelsirkun johtamisessa käytäntöön vuodesta 2016 asti. Miksi Sävelsirkku on teillä ikääntyneiden palvelukodeissa käytössä?

Päätös Sävelsirkun käyttöönotosta tehtiin aikanaan tarpeen ja sitä seuranneen pilotoinnin pohjalta. Lähtökohtana oli tarve saada arjen toiminnallisuuteen ja asiakkaiden aktivointiin työkaluja, joilla palvelulupauksemme ”Tunti aktiivista tekemistä jokaiselle joka päivä” pystytään täyttämään päivittäin riippumatta siitä, ketkä ovat töissä tai missä koti sijaitsee. Toiminnan hyvä, tasainen laatu on meille tärkeää ja kaiken kehittämistyön taustalla on tarve lisätä toimintaa, jolla asukkaiden toimintakykyä, viihtymistä ja ryhmädynamiikkaa voidaan edistää.

Miten Sävelsirkun käyttöaste, käytön säännöllisyys ja käytön monipuolisuus on Humanassa saatu näin korkeaksi?

Pyrimme viemään kannustavalla tavalla uutta toimintatapaa eteenpäin lähiesimiehille ja hoitohenkilökunnalle. Koko organisaatio ylimmästä johdosta alkaen on sitoutunut Sävelsirkun käyttöön ja hyödyntämiseen. Toimintatapa perustellaan, sen hyödyt tehdään näkyväksi ja Sävelsirkun käyttöä seurataan systemaattisesti käyttöraportein yksiköissä ja säännöllisesti myös johtoryhmässä. Sävelsirkusta saatava käyttödata on monipuolista ja siitä voidaan nähdä kehittämiskohteet yhtä hyvin kuin onnistumisetkin, joista myös palkitaan. Sävelsirkun avulla toimintaan saadaan strukturoitua ja systemaattista otetta sekä rutiinia, joka auttaa niin hoitajaa kuin esimiestäkin.

Mihin Sävelsirkun käyttötietoa voi hyödyntää?

Palvelulupauksessamme lupaamme aktiivista toimintaa jokaiselle asiakkaalle päivittäin. Sävelsirkun avulla lupauksen toteuttaminen on helpompaa. Lisäksi Sävelsirkku soveltuu hyvin myös aktiivisen toiminnan todentamiseen. Koska kodeissamme on tavoitteena asukkaiden toimintakyvyn ylläpito ja kuntouttaminen, liikunta eri muodoissaan on valittu meillä toiminnan keskiöön. Sävelsirkku tuo laadukasta sisältöä, valmiita ohjeita ja tukea liikuntahetkien toteutukseen. Palveluntuottajilta myös edellytetään virikkeellisen ja monipuolisen toiminnan järjestämistä ja käyttötiedolla pystymme todentamaan, kuinka paljon sitä on järjestetty. Olemme esitelleet Sävelsirkun toimintaa omaisille ja läheisille sekä omaisten illoissa että arjen toiminnassa.

Mitä Sävelsirkun onnistunut käyttöönotto ja käyttöön juurruttaminen vaatii?

Sävelsirkun hyödyntäminen ja käyttö tarkoittaa vääjäämättä muutosta toimintatapaan. Se vaatii aluksi paljon työtä, hyvää perehdyttämistä sekä systemaattista kehittämistä ja johtamista. Mutta se on oikeasti työväline, joka helpottaa hoitajaa, kun ei tarvitse miettiä ja sanoittaa sekä itse osata kaikkia ryhmätoiminnan eri alueita. Sävelsirkku tukee siis tavoitteitamme toiminnallisuudessa ja yhteisöllisyydessä. Koska kaiken työn takana meillä kaikilla on halu tarjota parasta asukkaiden elämään.
keusote / sanna salmisen haastattelu
"Keusotessa ikäihmisten päivätoiminnoissa otettiin puolivuotta sitten Sävelsirkku käyttöön. Kuntayhtymään siirryttäessä yhtenä tavoitteena on ollut yhtenäistää palveluja ja toimintoja sekä tuottamaan tasalaatuista palvelua kaikkien kuntien alueella."

Sävelsirkku työvälineenä ja työtapana toiminnan suunnittelussa.
"Sävelsirkku on toiminnan suunnittelussa tukena ja apuna ja Sävelsirkun avulla on mahdollista jakaa suunnittelutyötä ja suunnittelutyön jakaminen tukee toiminnan suunnitelmallisuutta. Päivätoiminnat voivat jakaa hyviä vinkkejä keskenään."

Palaute asiakkailta ja ohjaajilta. Onko päästy tavoitteisiin?
"Palaute on ollut positiivista, sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Sävelsirkku on ollut tosi paljon käytössä kaikissa päivätoiminnoissa ja sitä käytetään päivittäin. Asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja ne on jopa ylitetty reippaasti."

Miten uusi toimintamalli johdetaan käytäntöön?
"On hyvä olla hyvä perehdytys ja että henkilöstö on mukana alusta saakka ja henkilöstö on sitoutunut toimintamalliin. Kun on yhdessä asetettu tavoitteet, niin silloin kaikki niihin myös pyrkii. Toimintamallin käyttöönotto tai sen juurruttaminen tulee olla järjestelmällistä."
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, toiminnansuunnittelija Sanna Salminen
Mereo / susanna pakarisen haastattelu
"Vapauttaa hoitajien aikaa. Sävelsirkku on työväline, ei tarvitse keksiä itse. Asukkaat ovat tykänneet paljon."
Miten Sävelsirkun käyttö näkyy toiminnan johtamisessa?
"Ei tarvitse keksiä itse, meillä tehdään virikelistoja ja hoitajat pystyvät ottamaan aiheita Sävelsirkusta. Kun käyn yksiköissä aamulla, niin on kiva kuulla päivään liittyvää tietoa, musiikkia tai selkouutisia. Tosi mukavia hetkiä. Asukkaat tykkää. Se näkyy tyytyväisyytenä."
Millaista palautetta Sävelsirkun käytöstä on saatu?
"Palautetta on saatu asukkaiden omaisilta, omaisilta olemme saaneet hyvää palautetta."
MEREO / Vanhustenpalvelutaloyhdistys ry, palveluvastaava Susanna Pakarinen
lisää kokemuksia sävelsirkusta
"Sävelsirkkua on helppo käyttää ja se sisältää todella paljon materiaalia. Otimme palvelun käyttöön helpottaaksemme ja nopeuttaaksemme toimintahetkien järjestämistä"
Attendo Satumetsän johtaja Marjo Kaplas
”Sävelsirkku kuuluu Onnelassa olennaisesti päivän rutiineihin sen helppouden ja mielekkyyden takia. Sävelsirkun tarinat ja laulut tuovat mukavia muistoja mieleen. Visailut ja jumppatuokiot ovat lisänneet vuorovaikutusta asukkaiden arkeen. Jos Sävelsirkku ei soi, pyytää asukkaamme Raija laittamaan sen päälle!”
Humana Onnelantie Lappeenranta, yksikön palveluesimies Pia Lagervall
"Olemme tykänneet todella paljon Sävelsirkun kuvapeleistä, muistipeleistä, musiikeista, joulukalenterista, sekä erityinen kiitos itsenäisyyspäivän ohjelmasta!"
Järfällan päivätoiminnan ohjaajat Helena Haataja ja Terttu Dimos.
”Hello and warm greetings from our sun burnt country to your snow covered lands. We have enjoyed listening to Sound Vitamins each day. First in a group and then a resident who is visually impaired and in bed. She enjoys it immensely. Thirdly in the afternoon to a third group.”
Finncare - Finlandia Village & Villas, Rita and Peter
”Kotikylä Tupalassa käytetään Sävelsirkkua aktiivisesti. Käyttöä myös seurataan säännöllisesti Sentinan pilvipalvelusta saatavin raportein. Viime kuussa Sävelsirkun erilaisia sisältöjä käytettiin Tupalassa keskimäärin neljässä tuokiossa päivittäin, jokaisena kuukauden päivänä. Raporteista on helppo seurata toiminnan monipuolisuutta, esimerkiksi liikuntavoitteen saavuttamista ajantasaisesti päivittäin.
Yksikön palveluesimies Sinikka Liljeberg kertoo, että korkea käyttöaste on seurausta koko henkilökunnan tietoisesta päätöksestä ja systemaattisesta työstä monipuolisen toiminnan juurruttamiseksi arkeen. Aamunavaukset, tietovisat, monipuolinen ja tunnemuistia aktivoiva musiikki ja liikunta ovat Tupalan asukkaille mieluisia. Ja Sävelsirkun Joulukalenteria jo odotetaan.”
Humana Kotikylä Tupala, yksikön palveluesimies Sinikka Liljeberg
”Asukkaat tykkäävät Sävelsirkun sisällöstä ja hoitajien työ helpottuu”
Esperi Hoivakoti Teerimäki, virikevastaavat Jenni ja Jasmina
”Sävelsirkun liikunta, arvoitukset ja musiikkikappaleet ovat suosittuja ja uusia kuvapelejä on mukava pelata isossakin ryhmässä liittämällä tabletti telkkariin.”
Klaukkalan päiväkeskuksen maanantain ryhmä
”Monipuolinen viriketarjotin, josta hoitajan on helppo valita asukkaan tarpeiden pohjalta juuri heille
sopivaa ohjelmaa.”
Villa Isolahti, Vaasa, johtaja Anna-Maija Palo
”Kokonaisuudessaan erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja helppokäyttöinen palvelu. Tuokiopohjat ovat sopivan mittaisia ryhmämuotoiseen toimintaan ja miksei myös yksilölliseen ohjaukseen. Ohjaaja saa tärkeän työkalun ryhmätuokioihin.
Sävelsirkun avulla ryhmissä syntyy paljon keskustelua ja hyviä vuorovaikutustilanteita. Useilla asiakkailla mieleen palautuu muistoja, joista keskustellaan vielä jälkeenkin päin.”
Kehitysvammaisten Päiväkeskus Purje, Päiväkeskuksen henkilökunta, käyttökokemuksista koostanut Eija Marin
”Käyn kahdesti viikossa pitämässä tuokion palvelutalossa. Kuuntelemme suomalaistaustaisen asukkaan kanssa musiikkia, kertomuksia ja hengellisiä ohjelmia. Sitten puhumme ohjelmien herättämistä ajatuksista ja muistoista. Olen oppinut hänen lapsuudestaan Suomessa, miten hän asui ja eli nuoruudessaan. Ohjelmat antavat hänelle iloa ja muistisairaudesta huolimatta hän tietää odottaa tuokioita.”
Tierp, Ruotsinkielinen Lisa
”Sävelsirkku on erinomainen menetelmä toiminnassamme, niin asukkaille kuin hoitajille.”
Göteborg, Terhi Pekkala
envelope-ophone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram