Sentinas närståendetjänst

Uppiggande och smidig kommunikation med nära och kära. Närståendetjänsten är en plattform för kommunikation mellan vårdhemmen, de boende och deras anhöriga.

Enligt feedback från deltagarna ger tjänsten livsglädje och en känsla av familjens närvaro till de äldre varje gång. Parterna kan skicka hälsningar som ljud, video, bilder och kombinationer av dessa till varandra oavsett tid och plats.

Deltagarna upplevde att hälsningarna ger glädje och inspirerar äldre att
tala mer spontant om hälsningarnas innehåll. Utvecklingen av närståendetjänster kommer att fortsätta i samarbete med Sentinas  kunder.

Följande egenskaper ansågs ge vårdpersonalen behållning:
- Gör det lättare att arbeta – hälsningen utgjorde en naturlig inledning till dialog
- Ger ständigt nytt material att lägga det befintliga
- Ger personliga samtalsämnen
- Du lär känna släktingar på ett annat sätt än tidigare, och du lär känna också sådana som inte kommer på besök så ofta
- Lyckliga boende är trevligare och mer lyhörda för vård
- Tjänsten gav mig ett eget ögonblick av interaktion med boende, enkelt och fort

Närståendetjänsten fungerar med meddelanden i Sentinas
molntjänster.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram