Forssan ammatti-instituutti yhteistyössä Sentinan kanssa
Forssan ammatti instituutti
Forssan ammatti-instituutti (FAI) on ammatillisen koulutuksen oppilaitos. Olemme tehneet sosiaali- ja terveysalan osalta Sentina Oy:n kanssa yhteistyötä vuodesta 2018 alkaen, ensin Faicare –hankkeen myötä ja hankkeen jälkeen yhteistyö on edelleen jatkanut. Oppilaitoksessamme on Sävelsirkku -opetuskäytössä oppilaiden kanssa, kertoo opettaja Heidi Zadraks. "Opiskelijat opettelevat käyttämään Sävelsirkkua erilaisissa ohjaus- ja viriketoiminnan tuokioissa sekä suunnittelevat Sävelsirkun avulla toimintakykyä tukevaa tuokiota esimerkiksi työelämässä tapahtuvien harjoittelujakson asiakkaille."

Ideoita Sävelsirkun käyttöön - lisää osaamista ohjaamiseen ja asiakkaiden osallisuuden edistämiseen

Lehtori Sanna Seppäsen mukaan teknologian hyödyntäminen sekä ikääntyneiden osallisuuden edistäminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä, ovat yhteiskunnallisesti asetettuja tavoitteita. Tämä voidaan kiteyttää lyhyesti, miten mahdollistamme asiakkaan osallisuutta omaan hoitoonsa sekä elämäänsä elinvuosien loppupuolella hyödyntäen myös teknologisia ratkaisuja?

Sävelsirkun käyttäminen arjen työvälineenä, perustuu teknologisuudesta huolimatta hoitajan kohtaamiseen asiakkaan kanssa, aitoon vuorovaikutustilanteeseen asiakastyössä. Hoitajan/ohjaajaan ohjausosaaminen on tärkeä osa Sävelsirkun käytössä, jossa voi mahdollistaa pienillä elementeillä asiakkaan osallisuus. Hoitaja voi esimerkiksi sanoilla, teoilla, kysymyksillä sekä pyynnöillä, osallistaa asiakasta paremmin virikkeellisessä toiminnassa ja vaikuttaa ikääntyneen mielekkään elämän kokemukseen. Nämä päivittäiset hetket ovat tärkeitä ja merkityksellisiä, ja tämä lisää myös asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Monelle hoitajalle/ohjaajalle on voinut jäädä mielikuva, että Sävelsirkku on pelkästään yksi ratkaisu virikkeellisen toiminnan järjestämiseen asumispalveluyksiköissä. Sävelsirkkua voidaan pitää välineenä, josta hoitaja laittaa musiikin soimaan tai pyörittää tietovisailuja asiakkaille ajatuksella, unohtaen mikä merkitys asiakaslähtöisellä ohjaamisella on ikääntyneen elämään ja miten voisimme Sävelsirkkua hyödyntää vielä paremmin asiakkaan osallisuuden edistämisessä.

Olemme LHKK:n hoiva-avustajaopiskelijoiden kanssa keskustelleet ja ideoineet miten voisimme Sävelsirkun tarjoamaa ohjelmistoa vielä rikastuttaa erityisesti asiakasohjauksella ja mitä asioita ohjaamisessa on hyvä huomioida. Osalla opiskelijoista oli kokemusta työelämäjaksoilta Sävelsirkun käyttämisestä ikääntyneiden asiakastyössä. Kokemukset Sävelsirkun käytöstä oli positiiviset ja opiskelijat kokivat, että monipuolinen ohjelmisto antaa mahdollisuuksia edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä eri menetelmiä hyödyntäen. Sävelsirkun käyttö säästää myös yhteisten toimintahetkien suunnittelu- ja valmisteluaikaa. Tänä päivänä ajankäyttö välittömään asiakastyöhön on ensisijaisen tärkeää ja siihen asiakkaiden hoitotyössä pitäisi erityisesti panostaa.

Kokosimme yhdessä Sävelsirkun käyttöön niin yksilö- kuin ryhmänohjaustilanteisiin seuraavia ohjeita:

• Käytä rohkeasti omaa persoonasi ohjaustilanteessa. Uskalla heittäytyä!

• Ole rohkea kokeilemaan jotakin uutta Sävelsirkun ohjelmistosta. Älä pelkää, vaikka asiat eivät suju suunnitelman mukaan. Ei haittaa, vaikka painoit väärää painiketta näppäimistössä. Kaikki tilanteet ovat oppimistilanteita seuraavaa kertaa varten!

• Ole aidosti läsnä; ota koko kehosi mukaan ohjaustilanteeseen. Eleet, kehonkieli sekä mukana tekeminen luo yhteisöllisyyttä ja edistävät asiakkaan osallisuuden tunnetta vielä enemmän. Olemme tässä tilassa yhdessä, turvassa.

• Osallista asiakasta tai asiakkaita. Kysy heiltä, anna vaihtoehtoja mitä seuraavaksi, pyydä ilmaisemaan mielipiteensä eri tavoin niin sanallisesti kuin kehon liikkumista hyödyntäen. Kannusta ja anna tilaa myös ikääntyneiden tunteille. Monet muistot saattavat herättää esimerkiksi muistisairaalla yllättäviäkin tunteita. Kohdataan ja vastataan inhimillisesti esiin tulleisiin tunteisiin.

• Elävöitä ja rikastuta tablettiin tai TV-ruutuun tulevia asioita ja esineitä. Minkälaiselta lampaanvilla tuntuikaan? Minkälaisia jälkiä jänis jättikään lumihankeen? Miltä kahvi tuoksuikaan? Kaikki aistit käyttöön siis Sävelsirkun käytössä.

• Muista, että tämä on myös hoitajan/ohjaajan rentoutushetki hektisen työpäivän keskellä. Ilolla ja yhdessä tehden!

Hoiva-avustajaopiskelijat lähtevät näillä ajatuksilla kohti seuraavaa marraskuussa alkavaa työelämäjaksoa harjoittelemaan ja keräämään kokemuksia Sävelsirkun ohjaamisesta ikääntyneiden asumispalveluihin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram