Sävelsirkku luo sosiaalista pääomaa

Sävelsirkku -menetelmä on tapa toimia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vanhusten ryhmätoiminnan toteuttamisessa. Sävelsirkku perustuu yhdessä kuunneltavien Sävelsirkku -sisältöjen työstämiseen osallistujien muistelutyötä tukien. Käsiteltävät aiheet ovat emotionaalisesti merkittäviä pohjautuen ikääntyneiden elämänkulun vaiheisiin. Sävelsirkun tuhannet ääniohjelmavaihtoehdot mahdollistavat myös palvelun räätälöinnin psykososiaalisen työn tukemisessa.

Ääni ja musiikki aktivoi tehokkaasti aivoja

Musiikin merkitys aktiivisuuden, muistin ja tunnetilojen tukemisessa tunnetaan vanhustyössä hyvin. Sävelsirkun laajat musiikkiarkistot on koottu huolella. Sisältöjen sunnitteluun on osallistunut musiikkiterapian asiantuntijoita kehittämistyön eri vaiheissa. Musiikin ohella erilaiset toiminnalliset harjoitteet ovat keskeinen osa Sävelsirkun sisältöä. Niiden avulla hoivayhteisö pystyy järjestämään joka päivä mm. liikunnallisia ja kognitiota harjoittavia yhteisiä hetkiä lyhyelläkin valmisteluajalla.

Sävelsirkku-menetelmä hyödyttää koko hoivayhteisöä

Sävelsirkku on helposti omaksuttava ja sovellettava työtapa, joka säästää aikaa toiminnan suunnittelussa ja materiaalien hankinnassa. Palvelun kautta tuotava digitaalinen sisältö päivittyy kuukausittain ja tuo työvälineet sukupolvien välisen kuilun ylittämiseen. Sävelsirkku otetaan käyttöön koulutuksen kautta. Sentinan kokeneet kouluttajat perehdyttävät työyhteisöjen yhteyshenkilöt palvelun sisältöön, toimintamalleihin ja käytettävään tekniikkaan. Sävelsirkku on tutkimusten mukaan vaikuttava menetelmä. Se tarjoaa vanhustyön järjestäjälle tavan tarjota laadukasta palvelua asukkaalle ja samalla tukea hoitajien työtyytyväisyyttä ja jaksamista.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram