ASUMISPALVELUIHIN

Sävelsirkku on helppokäyttöinen palvelu, joka madaltaa kynnystä ryhmätoiminnan toteutukseen. Viriketoiminta on mahdollista järjestää lyhyelläkin valmisteluajalla laadukkaasti. Käyttöraporttien avulla hyvä hoiva voidaan tehdä myös näkyväksi. Sävelsirkku on tutkittu ja testattu menetelmä hyvän hoidon kehittämiseen.

SÄVELSIRKKU HOITOTYÖSSÄ – MENETELMÄ KUNTOUTTAVAAN PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN

Sävelsirkku-palvelu on suunniteltu säästämään aikaa ryhmätoiminnan toteuttamisessa ja madaltamaan kynnystä sen aloittamiseen. Toisaalta Sävelsirkun monipuolinen ja uusiutuva arkisto esivalmistelluin ohjelmin tuo ideoita hoitoyhteisöön ja edistää siten mieltä ja kehoa kuntouttavaa työtä. Palvelua käytetään mobiililaitteiden Internet-selaimella ryhmätuokioissa. Toimintatavan ytimessä on asiakaskokemuksen parantaminen. Tämän ympärille rakentuvat työn helpottuminen, palkitsevuus sekä sen vaikuttavuus hoivayhteisön sosiaalisesti aktiivisessa arjessa.

ASIAKASKOKEMUKSEN PARANTAMINEN

Sävelsirkku on tapa toimia yhteisöllisesti ja elämyksellisesti yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen. Palvelun vaikuttavuus perustuu kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen voimaan; musiikin ja ääniohjelmien luomien henkilökohtaisten tunnemuistojen pohjalta.

Palvelun käyttö alkaa koulutuksella, jossa hoivayhteisöä tuetaan laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutukseen. Sävelsirkku-käsikirjat ja perehdyttämisohjelmat sekä verkkovalmennukset auttavat myös ohjaustyöhön tottumattomia arjen aktivointiin. Niistä on iso apu myös esimiehille muutosjohtamiseen.

Sävelsirkkuun kuuluu tuhansien musiikki– ja ääniohjelmien arkisto ja ohjauksellisesti pitkälle valmistellut tuokiopohjat ryhmätoimintaan. Näin työaika käytetään asiakkaan hyödyksi asiantuntijoiden tekemien ohjelmaehdotusten avulla. Sisältöä päivitetään säännöllisesti suomen- ja ruotsinkielisin ohjelmin.

Pilvipalvelussamme on tarjolla tuhansien kappaleiden arkisto musiikkia eri aikakausilta, selkouutisia, hengellisiä ohjelmia, tarinoita, runoja ja muisteluohjelmia. Toiminnallisiin hetkiin on tarjolla yhteislauluja, tietokilpailuja ja liikuntaohjelmia; mindfulnessia, naurujoogaa ja rentoutusta. Liputuspäivien ja juhlapyhien sisällöt tuodaan automaattisesti tarjolle oikeina päivinä. Myös Celian äänikirjoja on saatavilla lukemisesteisille henkilöille Sävelsirkun kautta.

ASUKKAILLE

Sävelsirkku-menetelmä tarjoaa ikääntyneelle mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan joka päivä. Tuttuja ja emotionaalisesti merkittäviä asioita muistellaan ja jaetaan hoitohenkilökunnan kanssa. Yhteisöllisyys tuo voimaa ja odotuksia myös huomiseen päivään.

HOITAJILLE JA OHJAAJILLE

Sävelsirkku on työväline, joka antaa mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti kohtaamiseen. Tehdyn työn vaikutus näkyy asukkaiden toimintakyvyssä, mielenvirkeydessä ja hoitomyönteisyydessä. Käytösoireista kärsivien asukkaiden levottomuutta pystytään helpottamaan rauhoittavilla ohjelmilla, osana lääkkeetöntä hoitoa.

PALVELUN TARJOAJALLE

Sävelsirkku on LEAN-johtamisajattelua, jolla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä laatua ja ohjaamaan resurssit oikeaan paikkaan. Sävelsirkussa tämä tehdään tuomalla osaamista, työtapa ja materiaalit digitaalisen palvelun avulla hoivakodin oleskelutilaan asti ilman että työ tehdään erikseen jokaisessa paikassa jokaisena päivänä.
PYYDÄ LISÄTIETOA
apartmentlicenseusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram