Om oss
Sentina är ett växande familjeägt bolag med huvudkontor i Helsingforsregionen i Finland. Våra kunder består av ledande organisationer inom den privata och offentliga äldrevården.

Vi har arbetat för en socialt aktiv vardag i vården sedan år 2000. Både forskning och praktik bekräftar den positiva verkan som Sentinas metod har på det fysiska, psykiska, sociala och kognitiva välmåendet hos de äldre. Metoden, som levereras från Sentinas molntjänst, används i över 200 äldreboenden i Finland och Sverige.

Vi på Sentina vill vara lyhörda för våra kunders behov i äldreomsorgen och utvecklar våra tjänster kontinuerligt för att våra kunder ska kunna fokusera på att leverera god vård och omsorg – varje dag.

Sentina - för en socialt aktiv vardag inom äldrevården
Sentinas metod är ett verktyg för rehabilitering och rekreation i äldrevården. Den erbjuder lättillgängligt material, idéer och verksamhetsmodeller för att främja den socialt aktiva vardagen i vårdgemenskapen och för att förstärka välmåendet hos de äldre och öka deras känsla av egenmakt.

Metoden utgår från ljudets och tillhörighetens förmåga att aktivera individen. Att lyssna tillsammans är en bekant upplevelse för de äldre och för med sig gemenskapskänsla och gamla minnen som man kan komma ihåg tillsammans.

Inspirerar personalen
Sentinas metod stöder också personalens arbete genom att erbjuda färdiga innehåll som gör det lättare för personalen att aktivera och skapa kontakt med brukarna. Därmed får personalen ny inspiration och en ökad känsla av ett givande och meningsfullt arbete.

Sentinas metod bygger broar över eventuella generations- och kulturklyftor, ger perspektiv och berättarbakgrunden till traditioner och levnadssätt. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation utan förberedande arbete. Molntjänsten erbjuder färdiga och varierande programförslag för såväl fysioterapeutiska övningar, som minnesträning och övningar som aktiverar känslominnet.

Det är lätt att använda tjänsten från Sentinas molntjänst, antingen med pekplatta eller smarttelefon.

Vårdtransparens ger trygghet
Med hjälp av molntjänstens rapporter kan de anhöriga, vårdenheten, kommunerna och vårdbolaget följa upp, säkerställa och rapportera att brukarna lever ett innehållsrikt, aktivt och meningsfullt liv.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram