Tavoitteena elämän mielekkyys, työn ilo ja sosiaalisesti aktiivinen arki.

Toimintamme ydin on mahdollistaa laadukas ja eettisesti hyvä hoito. Haluamme edesauttaa arvokasta vanhenemista, johon kuuluu yksilöllisyys, voimaa antava yhteisöllisyys ja elämän tarkoituksellisuuden kokemus.
Hoitohenkilökunnan työn tukeminen on tärkeä tavoitteemme. Tuomme asiakasyhteisöille konkreettisia työvälineitä ja rohkaisemme yhteisöä toiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen järjestämiseen tavalla, joka vahvistaa ikäihmisen identiteettiä ja tuo palkitsevuutta hoitajan työhön.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram