Sävelsirkku on tutkittu ja testattu palvelukonsepti

Sävelsirkku on mukana AATOS-tutkimushankkeessa

Hankkeessa arvioidaan hoitajan ohjaaman, strukturoidun ryhmätoiminnan vaikutuksia tehostetun palveluasumisen asiakkaiden käytösoireisiin, päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen ja sosiaaliseen osallistumishalukkuuteen.
AATOS-tutkimushanke 2020-2023
"Vanhusten mieliala ja vireystila kohosivat erityisesti kertavaikutuksina, ja pitemmällä aikavälillä tietojen ja taitojen palautumisen myötä havaittiin myös pysyvämpää mielialan muutosta ja aktiivisuuden lisääntymistä."
Merja Saarela

Sävelsirkun vaikuttavuus palvelun laatuun koettiin, että voidaan antaa laadukasta ja virikkeellistä tukea asiakkaiden arkeen. Sävelsirkun monipuolisten ohjelmien takia pystyttiin palvelemaan erilaisia asiakkaita.Työntekijät olivat saaneet Sävelsirkun avulla lisää mahdollisuuksia tehdä asiakkaiden arjesta virikkeellisempää.
Katri Mielonen, sosionomi, opinnäytetyö, Laurea 2016
Tavoitteena virikkeellinen arki - Sävelsirkku -äänipalvelu vanhustyötekijöiden apuvälineenä
Residents have something to look forward to during the day.
Dr. Adrian North

Sävelsirkusta tehtyjä tutkimuksia

“Henkinen koti on läheisten luona” – BetweenFam ikääntyneen ja omaisen tukena vuorovaikutuksessa. Lapin (AMK), Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja. Pirkko Kursu ja Hanna Moilanen 2019 opinnäytetyö

Sävelsirkku äänipalvelu ikääntyneen mielenterveyden edistäjänä: kirjallisuuskatsaus. Laurea-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK) 2019 Sari Färm opinnäytetyö

Toimiva Kotihoito Lappiin -Kärkihankkeessa 2018 tuotettiin Toimivan kotihoidon käsikirja

SÄVELSIRKKU-PALVELU OSANA KOTIKUNTOUTUSTA
Pilottikokeilu Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa 2018. Vanhustyön koulutusala, Geronomi (AMK) Greetta Raappana ja Kirsi Valli opinnäytetyö

Virikkeellistä sisältöä hengityshalvauspotilaan arkeen äänipalvelulla. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK) 2018, Christine Fagerström-Alhon opinnäytetyö

Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa toteutettiin yhdessä Keminmaan kunnan, Posti Kotipalveluiden ja Sentina Oy:n kanssa pilotti, jossa kokeiltiin Sävelsirkku-verkkopalvelua kotikuntoutuksen välineenä 2017-2018. Pilottiraportti

Sävelsirkku muistisairaan osallisuuden tukijana, Sosionomi (AMK) Suvi Illmanin opinnäytetyö Laurea-ammattikorkeakoulu 2017

Onnistu muutoksessa, Laurea-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma 2017, Tradenomi (AMK) Mari Haapalan opinnäytetyö

’’Tavoitteena virikkeellinen arki’’ – Sävelsirkku- äänipalvelu vanhustyöntekijöiden apuvälineenä. Sosionomi Katri Mielosen opinnäytetyö, Laurea 2016.

Kyllä mä sisällön itsekin osaan suunnitella” – Sävelsirkku ohjaustoiminnan artenomin työn tukena ikääntyvien palvelutalossa. Ohjaustoiminnan Artenomi Siiri Kotajärven opinnäytetyö, HAMK 2016.

Ohjaustoiminnan prosessit ja toteutus, Sävelsirkun siivillä raportti, Tiina Sitomaniemi, HAMK, 2014
Raportti

Sävelsirkku-konsepti kulttuurisesti suuntautuvan gerontologisen sosiaalityön välineenä 2012. Opinnäytetyö, Diakonia -ammattikorkeakoulu

Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä 2007–2008
InnoÄäni-projektin loppuraportti

Mara-hanke Palmenia 2007

EU eContent Project SOUND VITAMINS FOR THE ELDERLY 2002

Ajan Aalloilla kehittämisprojekti 1998-1999, Merja Saarelan tutkimustiivistelmä


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram