Ljudvitaminer för kropp och själ!

Sävelsirkku- för en socialt aktiv vardag inom vården
Sävelsirkku är en metod för rehabilitering och rekreation för äldrevården. Den erbjuder er lättillgängligt material, idéer och verksamhetsmodeller för att främja den socialt aktiva vardagen i vårdgemenskapen. Våra kunder bekräftar att metoden förstärker det fysiska samt psykiska välmåendet hos de äldre och ökar känslan av egenmakt. Sävelsirkku stöder också personalens arbete genom att ge ny inspiration och stärka känslan av ett givande och meningsfullt arbete.

Gemensamma aktivitetsstunder för rehabilitering och rekreation
Materialet består av färdiga programförslag för såväl fysioterapeutiska övningar, som minnesträning och övningar som aktiverar känslominnet. Materialarkivet är omfattande och erbjuder nyhetsinslag, musikstycken och berättelser längs med 1900-talet. Även nyheter inlästa på lätt finska eller lätt svenska ingår, likaså motionsprogram, Mindfulnessövningar och minnesträning.

Sävelsirkku utgår från ljudets och musikens förmåga att aktivera individen. Att lyssna tillsammans är en bekant upplevelse för de äldre och för med sig gemenskapskänsla. Metoden möjliggör rehabilitering och rekreation med kort och okomplicerat förberedande arbete. Ni har tillgång till tjänsten via internet antigen med pekplatta eller smarttelefon.

Om oss
Sentina är ett familjeägt bolag med huvudkontor i Helsingforsregionen i Finland. Våra kunder består av ledande organisationer inom den privata och almänna äldrevården. Vi har arbetat för en social aktiv vardag i vården sedan år 2000. Både forskning och praktik bekräftar den positiva verkan metoden har bade på det fysiska och psykiska välmåendet hos de äldre.

Kontakta oss: info@sentina.fi

Eija Lämsä
Verkställande direktör
+358 50 371 9410

Kari Mikkonen
Tjänsteutvecklare
+358 40 352 9898

Anna Merjamaa
Tjänsteutvecklare
+358 44 754 5522
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram