Sävelsirkku i tvåspråkiga miljöer

Sentina har ett långt samarbete med Gustafsgårds seniorcenter i Helsingfors. I RAIKuSirkku-projektet har samarbetet ytterligare fördjupats.  
I Svenskfinlands tvåspråkiga bygder finns många flitiga Sävelsirkkuanvändare. Deras strävan är gemensam, att aktivera och inspirera brukare och personal i dagverksamheter och boenden med varierande program av jämn och god kvalitet.

 Programmen i Sävelsirkku väcker de egna minnena till liv. Många människor tycker om att föra diskussionen vidare i berättarens roll. Det ger en god känsla av integritet; var och en är expert på sina egna minnen. Att minnas och dela egna erfarenheter i form av berättelser är samtidigt viktig kognitiv träning.

”Att leva i en tvåspråkig miljö och använda båda språken förebygger minnessjukdomar. I det avseendet skapar Sävelsirkku kontinuitet här på boendet.”

“Dialogen har ökat märkbart sedan vi fick Sävelsirkku. På alla nivåer; mellan boende och personal, inom personalen, de boende sinsemellan, har vi mera dialog.”

”Namnsdagsprogrammet är en populär inledning på dagen. Till eftermiddagens fika lyssnar vi en gång till, det kommer ofta andra samtalsämnen den gången.”

”Livet fortsätter. Vi får höra finska varje dag.”

”Sävelsirkku är en viktig del av vården hos oss.”

”Personalen uppskattar högt det språkstöd som Sävelsirkku ger.”

”Så stort urval och så mångsidigt!”

“Traditioner och musik är väldigt uppskattat bland brukarna.”
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram